Snemanje video predavanj

T. Rozman, Kratka navodila za pripravo video predavanj z omejenimi sredstvi, 2022

BICERO-Video predavanja.pptx